ارتودنسي يكي از تخصص هاي دندانپزشكي است كه تمركز آن بر روي تشخيص و درمان مشكلات و بي نظمي هاي ظاهري دندانها و ناهنجاريهاي فكي است. نتايج درمان ارتودنسي مي تواند خارق العاده باشد: لبخند زيبا، دندانهاي سالم،و از همه مهمتر بهبود كيفيت زندگي فرد. ارتودنسي پيشگيري و يا ارتودنسي كودكان قادر است بسيار ساده تر از دوران بزرگسالي مشكلات دندانها و فك ها را برطرف نمايد زيرا در دوران كودكي مي توان از قدرت رشد آنها كمك گرفت و از سوي ديگر مشكلات دندانها هنوز به مرور زمان وخيم تر نشده اند بنابر اين مي توان آسانتر آنها را برطرف نمود.